Våre prosjekter

Vår 2016:

  • 19. april: Vårkonsert for pasienter og pårørende på Radiumhospitalet
  • 7. juni: Sommerkonsert for pasienter og pårørende på Radiumhospitalet

Høst 2015:

  • 23. september: Elvelangs i Fakkellys – vi synger i trappa ved Kunsthøgskolen
  • 8. oktober: Slipp av CD «Gaven» med tilhørende støttekonsert til inntekt for pasienter ved Radiumhospitalet
  • 28. oktober: Coradium opptrer sammen med Lars Lillo-Stenberg på artistdugnaden for flykninger på Sentrum Scene
  • 1. november: Vi deltar på arrangementet «Hjertefred» i Sandvika
  • 3. desember: Julekonsert i Lovisenberg kirke kl. 19:00
  • 13. desember: Vi synger julen inn utenfor sengepostene ved Radiumhospitalet