Dirigent

Dirigent for koret er i dag Jan Tariq Rui-Rahman, som er profesjonell musiker med svært bred musikkerfaring.

Kontaktinformasjon:  Tlf. 92641573  mailto:tariq@tariq.no